Dr. Öğr. Üyesi ARİF KAAN EROĞLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi ARİF KAAN EROĞLU

T: (0282) 250 3204-3209

M akaaneroglu@nku.edu.tr

W akaaneroglu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölüm:Spor Yöneticiliği (B)
Ana Bilim Dalı:Spor Yöneticiliği (p)
Doktora
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR)
Öğrenim Yılları: 2007-2014
Tez: FARKLI TÜRDEKİ HAREKETLİLİK ÇALIŞMALARININ BASKETBOLCULARDAKİ BAZI FİZYOLOJİK PARAMETRELERE, MOTORSAL YETENEKLERE VE TEKNİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ (2014)
Yüksek Lisans
Üniversite: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2002-2005
Tez: Van ili beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyumu (2005)
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 1994-1999
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
2016-
Yrd. Doç. Dr. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
2015-2016
Araş. Gör. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR.
2014-2015
Araş. Gör. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI
2007-2014
Araş. Gör. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
2002-2007
İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyeliği TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI
2019-
Eğitim Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / SPOR YÖNETİCİLİĞİ
2016-
Yüksekokul Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2016-
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2016-
Farabi Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2016-
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2016-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Beden Eğitimi Öğretmeni M.E.B. 2000-2002
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Spor Bilimleri Temel Alanı / Spor Bilimleri
Antrenman
Egzersiz ve Spor Fizyolojisi
Spor Yönetimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. EROĞLU B., EROĞLU A. K., Research on problem solving skills of orienteering athletes in terms of some variables, SHS Web of Conferences, vol. 31, pp. 1008, 2016.
Özgün Makale Conference Proceedings Citation Index (Web of Science) Erişim Linki
2. EROĞLU B., ÖZKAN Z., EROĞLU A. K., Bilgin Ş., Research on self esteem in decision making and decision making styles in orienteering athletes, SHS Web of Conferences, vol. 31, pp. 1011, 2016.
Özgün Makale Conference Proceedings Citation Index (Web of Science) Erişim Linki
3. KILCIGİL E., BİLİR F. P., Özdinç Ö., EROĞLU A. K., EROĞLU B., İki farklı üniversitenin beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerilerinin değerlendirilmesi, Spormetre, vol. 7, pp. 19-28, 2009.
Özgün Makale Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. PULUR A., KARABULUT E. O., UZUN A., EROĞLU A. K., Examination of the Trait Anxiety Levels among Male Basketball Players in the Ages from 13 to 15 in View of Various Variables, TURKISH JOURNAL OF SPORT AND EXERCISE, cilt 14, ss. 21-28, 2012.
Özgün Makale Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. EROĞLU A. K., Çocuklar İçin Spor Eğitimi (Tüm Yönleriyle), Bölüm: Çocuklarda Hız, Çeviklik ve Çabukluk Gelişimi, Yayın Yeri: Gazi Kitabevi, Editör: Canlı, Umut Taşkın, Cüneyt Koçak, Çalık Veli, 2020.
Bilimsel Kitap
2. EROĞLU A. K., Bilimin İlkeleri Işığında Spor, Bölüm: Hız (Speed), Çeviklik (Agility) ve Çabukluk (Quikness) Antrenmanları, Yayın Yeri: Gece Akademi, Editör: Özmotlu, İlker, 2018.
Bilimsel Kitap
3. ÖZMUTLU İ., AYDIN S., CANLI U., EROĞLU A. K., ÖNCEN S., Bilimin ilkeleri ışığında spor, Yayın Yeri: GECE AKADEMİ, Editör: ilker ÖZMUTLU, 2018.
Bilimsel Kitap
4. EROĞLU A. K., Farklı Türdeki Hareketlilik Çalışmalarının Basketbolculardaki Bazı Fizyolojik Parametrelere, Motorsal Yeteneklere ve Teknik Özelliklere Etkisi, Yayın Yeri: Gece Akademi, 2018.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Yapıcı T., Kılcıgil E., EROĞLU B., EROĞLU A. K., Psycho Social Studies in Sports, Bölüm: Empathy Levels of Youth and Junior Category Basketball Players, Yayın Yeri: Ankara Üniversity Printing House, Editör: Ertan KILCIGİL, 2009.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. EROĞLU B., EROĞLU A. K., Buksur A., Ortaokul Öğrencilerinin Okula Bağlanma Ve Beden Eğitimi Dersine Yatkınlık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Trakya Üniversiteler Birliği 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (23.10.2019-26.10.2019).
Tam metin bildiri
2. EROĞLU B., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., CANLI U., An investigation of the physical education teacher candidates about the supervising teachers in teaching practice, 2nd International Health Sciences Congress, Tekirdag/Turkey (15.10.2018-17.10.2018).
Tam metin bildiri
3. AYDIN S., ÖNCEN S., EROĞLU A. K., KARA E., AN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ANAEROBIC POWER AND BALANCE OF SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS STUDENTS IN TERMS OF SOME VARIABLES, 6. ULUSLARARASI BİLİM KÜLTÜR VE SPOR KONGRESİ (25.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri
4. KARA E., ARI Y., EROĞLU A. K., AYDIN S., Cimnastik Sporuna Yeni Başlayan 5-6 Yaş Grubu Çocuklarda Denge ve Postüral Asimetri Değerlendirmesi, 6th Conference on Science Culture and Sport (25.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri
5. ÖNCEN S., AYDIN S., EROĞLU A. K., Dikey Sıçrama Testi İçin Eşitlik Modeli Çalışması, 6th International Conference on Science Culture and Sport (25.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri
6. CANLI U., KARA E., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., ERSÖZ G., EROĞLU B., Puberte Öncesi Futbolcuların Solunum Fonksiyonlarının Motor Beceriler ileKolerasyonları, 6th International Conference on Science, Culture, and Sport. Lviv, UKRAINE (25.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri
7. EROĞLU B., EROĞLU A. K., ÖZKAN Z., ÖZMUTLU İ., Spor Yapan ve Spor Yapmayan Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, 6. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi (25.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri
8. ERSÖZ G., EROĞLU A. K., EROĞLU B., CANLI U., ÖZMUTLU İ., KURBAN G., BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ, IV. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi (12.04.2018-15.04.2018).
Özet bildiri
9. ERSÖZ G., EROĞLU B., CANLI U., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., TARIK K., İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ZEKÂ PUANI, KUVVET, SÜRAT, BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMA VE SPOR YAPMA ALIŞKANLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ, IV. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi (12.04.2018-15.04.2018).
Özet bildiri
10. EROĞLU B., ERSÖZ G., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., CANLI U., Pilates Egzersizinin Bazı Antropometrik Değerler, Benlik Saygısı ve Depresyon Düzeyine Etkisi, IV. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi (12.04.2018-15.04.2018).
Özet bildiri
11. ÖZMUTLU İ., ARI Y., EROĞLU A. K., CANLI U., EROĞLU B., erceylan o., Özel Düzenlenmiş Sekiz Haftalık Pliometrik Antrenman Programının Genç ErkekBasketbolcularda Sıçrama, Sürat, Kuvvet ve Çeviklik Üzerine Etkisi, World Congress of Sport Sciences Researches (23.11.2017-26.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
12. TEMEL C., EROĞLU A. K., KAYIŞOĞLU N. B., Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Akran Desteği Düzeylerinin İncelenmesi, 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
13. CANLI U., KARA E., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., TOKSÖZ İ., ERSÖZ G., EROĞLU B., Futbolcuların sözel olmayan zeka performansları ile solunum fonksiyonları, motorik becerileri ve fiziksel özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi-Antalya/TÜRKİYE (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
14. ÖZMUTLU İ., ARI Y., EROĞLU A. K., CANLI U., ata n., Genç Tenisçilerde Core Antrenmanın Denge, Anaerobik Güç ve Kuvvet Üzerine Etkisi, 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
15. EROĞLU B., EROĞLU A. K., ÖZMUTLU İ., ERSÖZ G., CANLI U., ATA N., Özel eğitim dersinin beden eğitimi öğretmen adaylarında özel gereksinimli bireylere yönelik tutum ve empatik eğilim düzeylerine etkisi, 15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi-Antalya/TÜRKİYE (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
16. ARI Y., ÖZMUTLU İ., EROĞLU A. K., SEKİZ HAFTALIK PLİOMETRİK ANTRENMAN PROGRAMININ SALON FUTBOL OYUNCULARDA SIÇRAMA, SÜRAT VE ÇEVİKLİK ÜZERİNE ETKİSİ, 15. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
17. ERSÖZ G., EROĞLU B., ÖZMUTLU İ., EROĞLU A. K., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK VE YAŞAM DOYUMUNU ÖNGÖRMEDE EGZERSİZ DAVRANIŞI VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİNİN ROLÜ, 15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
18. AYDIN S., EROĞLU A. K., ÖNCEN S., ARI Y., ÖZMUTLU İ., EROĞLU B., ERSÖZ G., Yön Değiştirme Süratinin Çeviklik Performansına Etkisi, EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART AND CULTURE (19.10.2017-22.10.2017).
Özet bildiri
19. ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., EROĞLU B., EROĞLU A. K., THE ROLE OF PHYSICAL SELF-PERCEPTIONS AND MENTAL TOUGHNESS IN DETERMINING GOAL ORIENTATION OF VOLLEYBALL PLAYERS, International Society of Sport Psychology 14th World Congress Seville 2017(ISSP2017) (10.07.2017-14.07.2017).
Özet bildiri
20. EROĞLU B., EROĞLU A. K., ÖZKAN Z., Investigation of the relationship between body perception and life quality of university students, The 10th ICPESPT (18.11.2016-20.11.2016).
Sözlü Bildiri
21. ÖZKAN Z., EROĞLU B., EROĞLU A. K., Invetigation of the primary school students in terms of obesity awarness and physical activity levels sample of Van city, The 10th ICPESPT (18.11.2016-20.11.2016).
Sözlü Bildiri
22. EROĞLU A. K., EROĞLU B., ÖZKAN Z., Orhan M., Search for the factors affecting stress situations of students getting special talent examination sample of Yüzüncü Yıl University, The 10th ICPESPT (18.11.2016-20.11.2016).
Poster
23. EROĞLU B., ÖZKAN Z., EROĞLU A. K., A reserch on some factors that affect body perception of university students yüzüncü yıl university sample, Erpa International Congress on Education (02.06.2016-04.06.2016).
Sözlü Bildiri
24. EROĞLU A. K., EROĞLU B., ÖZKAN Z., Investigating The Factors That Affect The Life Quality of University Students In Terms Of Different Variances Yuzuncu Yıl University Sample, ERPA International Congresses on Education (02.06.2016-04.06.2016).
Sözlü Bildiri
25. EROĞLU A. K., EROL A. E., The Effect of Different Type Agility Training on Basketball Players Physiological Parameters Motor Abilities and Technical Quality, AIESEP International Conference (08.07.2015-11.07.2015).
Poster
26. EROĞLU B., ÖZKAN Z., EROĞLU A. K., Bilgin Ş., Research on Problem Solving of Orienteering Athletes in Term of Some Variables, ERPA International Congress on Education (04.06.2015-07.06.2015).
Sözlü Bildiri
27. EROĞLU B., ÖZKAN Z., EROĞLU A. K., Bilgin Ş., Research on Self Esteem in Decision Making and Decision Making Styles in Orienteering Athletes, ERPA International Congress on Education (04.06.2015-07.06.2015).
Sözlü Bildiri
28. EROĞLU B., Sonbahar U., EROĞLU A. K., THE INVESTIGATION OF THE PHYSICAL EDUCATION SENIOR TEACHER CANDIDATES ATTITUDES DIRECTED TO THE PROFESSION IN TERMS OF SOMEV ARIABLES, 13th International Sport Sciences Congress (07.11.2014-09.11.2014).
Sözlü Bildiri
29. EROĞLU B., Keser T., EROĞLU A. K., THE OPINIONS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER CANDIDATES ABOUT MID TERM AND FINAL EXAMINATIONS, 13th International Sport Sciences Congress (07.11.2014-09.11.2014).
Poster
30. Erdem M., Kılcıgil E., EROĞLU B., EROĞLU A. K., DEVELOPMENT OF SPORT MOTIVATION SCALE AT AMERICAN FOOTBALL PLAYERS, 11th International Sport Sciences Congress (10.11.2010-12.11.2010).
Poster
31. PULUR A., KARABULUT E. O., UZUN A., EROĞLU A. K., REVIEW OF THE TRAIT ANGER LEVELS OF MALE BASKETBALLERS BETWEEN THE AGES OF 13 AND 15 BY DIFFERENT VARIABLES, 11th International Sport Sciences Congress (10.11.2010-12.11.2010).
Poster
Üyelikler
Spor Bilimleri Derneği, Üye, 2014-.